Δυστυχώς, η προωθητική ενέργεια για τη λήψη ταινίας έχει ολοκληρωθεί και οι κωδικοί σας δεν είναι πλέον έγκυροι.

Ωστόσο, είστε τυχεροί! Η επόμενη καμπάνια μας ξεκινά στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 και θα μπορείτε τότε να αγοράσετε νέες συσκευασίες της προωθητικής ενέργειας από τα συμμετέχοντα καταστήματα, για να έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε μια ταινία και να την κρατήσετε.